بررسی آداب و اخلاق امام جماعت موفق از منظر قرآن و حدیث
52 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...سید محمد حسن بهشتی پور
در این رساله پیرامون جایگاه نماز جماعت و نقش موثر امام جماعت در امور معنوی و اجتماعی و آنچه که امام جماعت را در این امر معنوی و اجتماعی موفق می گرداند بررسی صورت می گیرد.