نقش اخلاق در رونق کسب وکار
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای میرشاهی
محقق در این رساله به دنبال ارائه دلایل و مستندات نقش اخلاق در رونق کسب و کار است. این رساله در حال نگارش طرحنامه است.