بررسی آ موزه های تربیتی و اخلاقی در سوره یوسف
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای محمدیان
سوره یوسف آموزه های اخلاقی و تربیتی فراوانی را در بر گرفته است . در این رساله ، این موضعوع از دیدگاه مفهومی بررسی شده است.