شیوه های رفتاری با زیر دستان در سیره اهل بیت (ع)
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای قربانی پور
این تحقیق به دنبال ارائه روش های مطلوب در خصوص تعامل سازنده و مثبت بین آنانی که مسئولیت فرد یا افرادی را به عهده دارند تحت عنوان زیر دست. با استفاده از سیره رفتاری پیامبرو ائمه (ع) می باشد که محقق محترم رساله را نگارش کرده و در تاریخ 12،10، 94 از آن دفاع کردند و با نمره 17 به صورت مشروط به اصلاحاتی در رساله پذیرفته شد.