بررسی آثار تربیتی وقف در اسلام
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...عباس ایزدی
یکی از دستورات دینی، وقف اموال در جهت امور عام المنفعه است. این کار خیر قطعا آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد در این رساله ، محقق کوشیده است آثار تربیتی وقف را مورد بررسی قرار دهد. جلسه دفاعیه این رساله در تاریخ هشتم شهریور 95 برگزار گردید و با نمره 17 مشروط بر اعمال اصلاحات، مورد پذیرش اساتید قرار گرفت.