آثار تربیتی اعتقاد به معاد
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...سید محمد جواد موسوی
در این رساله پیرامون تاثیر تربیتی عقیده به معاد و زندگی پس از مرگ تحقیق صورت گرفته است.