عوامل و موانع آرامش در جامعه
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای محمد نوری
این رساله به دنبال بیان عوامل ارامش در جامعه است . در ضمن کدام مانع سر راه ارامش وجود دارد و زندگی را با چالش می کشد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رساله در روز شنبه 11/10/95 پنج دفاع شد و نمره هجده را مشروط به انجام اصلاحات زیر نظر استاد راهنما و مشاور کسب کرد.