عوامل و موانع آرامش در جامعه
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای محمد نوری
این رساله به دنبال بیان عوامل ارامش در جامعه است . در ضمن کدام مانع سر راه ارامش وجود دارد و زندگی را با چالش می کشد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.