آسیب شناسی زیارت اولیاء و امام زادگان
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...آقای محمود دهقان
محقق محترم در این رساله به موضوع زیارت از نقطه نظر باید و نبایدهایی که دارد پرداخته است . در این رساله هدف ارائه راهکاری برای پیراستن این عمل دینی از آسیب ها ست. چرا که در صورت عدم مراقبت ، این عمل دینی ممکن است با آفاتی روبرو شود که مورد پسند پروردگار عامل نیست. طرح تحقیق این رساله نوشته شده و در تاریخ ابتدای شهریور 93 به کمیته ارجاع شده است.