جایگاه تفریحات در سبک زندگی اسلامی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه استان قم
تاریخ دفاع: 21/2
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...محسن مظاهری نیا
محقق در این رساله دیدگاه دین را پیرامون تفریح و شادی بررسی نموده و اثبات کرده است که دین ، در صدد ایجاد بستر مناسب برای زندگی شاد و فرح بخش است. این رساله در تاریخ 21/ 2/ 95 با کسب نمره هجده و بیست و پنج . ارائه و دفاع گردید.