تحلیل آثار فردی و اجتماعی میهمانی در اسلام
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...جناب آقای علوی
در این رساله موضوع میهمانی از دیدگاه اسلام و نقش راهبردی آن در ایجاد انس و محبت در جامعه بررسی شده است.