راه کارهای تقویت روحیه تکلیف محوری و وظیفه گرایی در طلاب علوم دینی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...سید حسین موسوی
محقق محترم در این رساله هویت فردی و صنفی روحانیون و طلاب را با هدف ارزیابی میزان وظیفه شناسی و تعهد و تکلیف محوری طلاب را مورد بررسی قرار داده و راه های ارتقاء این ارزش اخلاقی و اجتماعی را ارائه نموده است.