نقش و جایگاه کرامت انسان در اخلاق با تاکید بر آراء علامه محمدتقی جعفری و استاد شهید آیه الله مطهری
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...سید علی رضا علوی
محقق محترم در این رساله با استفاده از تعالیم نورانی اسلام با محور قرار دادن آراء شهید مطهری و علامه جعفری موضوع کرامت و ارزش ذاتی انسان را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. این رساله در تاریخ 15،12،94 وفاع شد و با کسب نمره 18 مورد پذیرش اساتید قرار گرفت.