بررسی راه کارهای ارتقاء آرامش از منظر منابع اسلامی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام .....محمد جواد دیانی
محقق محترم در این رساله بدنبال ارایه راهکارهای نیل به ارامش روانی با استفاده از منابع اسلامی است. به یقین تعالیم نورانی اسلام این ظرفیت را دارد که انسان را در صورت پایبندی به ارزش های متعالی اخلاقی و اعتقادی ، به سعادت دنیوی و اخروی و ارامش روحی و روانی برساند.