بررسی چالش های مشاوره خانواده از دیدگاه اسلام و ارائه راهکارها
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...آقای حسن محمدی
یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان موضوع خانواده است که دین مقدس اسلام راهکارهای زندگی سالم و راه برون رفت از مشکلات و چالش های آن را مشخص نموده است . محقق محترم در این رساله بدنبال بیان دیدگاه دین اسلام ئر خصوص زندگی سالم خانوادگی و راهکارهای استحکام خانواده است.