بررسی تطبیقی غیرت دینی و بد بینی و تبیین اصول و اهداف
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام حسین علیزاده
یکی از اموزه های اخلاقی و اجتماعی دین اسلام توصیه به غیرت ورزی است. انسان مسلمان باید نسبت به یک سری از ارزش ها غیرت و تعصب داشته باشد و همین امر باعث تقویت عنصر دفاعی از حریم ارزش ها و مقدسات اسلامی است. در این رساله ، محقق محترم به دنبال تعیین حد و مرزها و باید و نبایدها و اصول و مبانی این فضیلت اخلاقی و نیز تفاوت های ان با امور ضد ارزشی همچون بد بینی و تعصب های نابجاست. جلسه دفاعیه این رساله در تاریخ 4/8/93 برگزار و رساله با اخذ نمره 18 مورد تاید اساتید و داور و مسیولین مدارج علمی قرار گرفت.