مسئولیت های اجتماعی انسان از نگاه آیات و روایات
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...علیرضا امانی
از دیدگاه قران ، انسان موجودی مسیول است و می بایست نسبت به خویش و دیگران احساس مسیولیت نماید. پیامبر اکرم (ص) فرمود: کلکم راع و کلکم مسیول...در این رساله حوزه مسیولیت های انسان از نگاه روایات مورد بررسی واقع شده است.