نقش طرح واره های دینی در تسکین اندوه داغدیدگی عزیزان
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...حیدر علی حیدری
هدف اصلی این پایان نامه اثبات این مطلب است که دین متعالی اسلام بدلیل داشتن اصول اجتماعی حکیمانه و متقن با ارایه برنامه های معنوی و عاطفی در جامعه اسلامی و ایجاد حس همدردی و احساس همبستگی و غمخواری در مصیبت ها و گرفتاری ها در دل مسلمانان نسبت به یکدیگر، می خواهد مرهمی بر زخم ان عده از کسانی که بدلایل گوناگون دچار مصیبت می شوند، بگذارد تا بدین وسیله از اسیب های احتمالی پیش گیری نماید.