نقش تعهد دینی و اخلاقی پلیس، در برقراری آرامش و نظم در کشور
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام آقای اصغر دانشی
طرح نامه رساله سطح سه جناب حجه الاسلام اقای دانشی با عنوان نقش اخلاقی پلیس در برقراری ارامش و نظم در جامعه در مدارج علمی حوزه علمیه قم تصویب و برای ارایه مشاوره به اینجانب محول شد که نامبرده در تاریخ 19/1/93 با حضور اساتید راهنما و مشاور و داور و تعدادی از شرکت کنندگان رساله خود را دفاع کرد و با نمره عالی 18 مورد پذیرش اساتید و داور قرار گرفت.