آسیب شناسی خانواده از دیدگاه منابع اسلامی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام آقای سید... هاشمی نژاد
رساله سطح سه جناب حجه الاسلام اقای سید ....هاشمی نژاد با موضوع اسیب شناسی خانواده از دیدگاه منابع اسلامی در زمستان 1391 در کمیته معارف مدارج علمی حوزه علمیه قم تصویب و برای ارایه مشاوره به اینجانب محول گردید این رساله در تاریخ 2/5/96 دفاع گردید.