معارف دینی هنگام افطار
58 بازدید
محل ارائه: شبکه آفتاب (سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز اراک
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
پنج برنامه در خصوص موضوعات معارفی متناسب با حال و هوای هنگام افطار در سال 81 از اینجانب ضبط و از سیمای اراک پخش گردید.