شش برنامه پیرامون موضوعات اخلاق اجتماعی
49 بازدید
محل ارائه: سیمای جمهوری اسلامی - شبکه خبر
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
با درخواست شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شش برنامه در باره موضوعات اخلاقی و اجتماعی در تهران از این جانب تهیه و پخش نمودند که البته شبکه خبر در کلیه کشورهای جهان که جمهوری اسلامی ایران سفارت و نمایندگی دارد قابل دریافت است.