مباحث اخلاقی و معنوی هنگام سحرهای ماه رمضان
52 بازدید
محل ارائه: رادیو مرکز استان چهار محال و بختیاری
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
سلسله مباحث اخلاقی و معنوی متناسب با سحرهای ماه مبارک رمضان در دو سال متوالی سال های 1378 و 79 از مرکز رادیویی استان چهار محال و بختیاری از اینجانب ضبط و پخش می شد.