مباحث قرآنی هنگام قبل از افطار
39 بازدید
محل ارائه: رادیو مرکز استان چهارمحال و بختیاری
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
جلد اول از کتاب فروغ هدایت اینجانب که به صورت پرسش و پاسخ پیرامون شان نزول آیات و نکات قرانی چاپ شده است مورد توجه تعدادی از اهل رسانه قرار گرفت و پیشنهاد شد که در رادیو مرکز چهار محال و بختیاری بحثی نیمه تفسیری با عنوان داستان آیه ها پخش شود که این برنامه در ماه رمضان سال 1378 قبل از افطار پخش می شد.