آسیب شناسی سفرهای زیارتی
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب با هدف تبیین آسیب هایی که در انجام حج و زیارت ممکن است برای حجاج و زوار پیش بیاید، به رشته تحریر در آمده است.