رساله اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ انصاری
52 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
رساله اجتهاد و تقلید شیخ اعظم انصاری از جمله رساله های مرجع در موضوع خود می باشد که این جانب تحقیق و تصححیح و مصدر یابی آن را در مجع الفکر الاسلامی انجام دادم