تعلیقه آقا ضیاء بر کفایه
49 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1375
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
کتاب تعلیقه مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی بر کفایه مرحوم آخوند خراسانی از کتب مرجع در موضوع علم اصول است که این جانب تحقیق و تصحیح و مصدر یابی آن را در مرکز تحقیقات و انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انجام دادم.