کتاب الطهاره مرحوم شیخ انصاری
42 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
کتاب الطهاره مرحوم شیخ اعظم انصاری از کتب تخصصی و مرجع حوزه های علمیه است که این جانب نیز در تحقیق و مصدر یابی آن همکاری داشتم.