کتاب الصلاه مرحوم شیخ انصاری
48 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
کتاب الصلاه مرحوم شیخ اعظم انصاری از کتب تخصصی و مرجع حوزه های علمیه است که این جانب نیز در تحقیق و مصدر یابی آن همکاری داشتم.