قضاء و شهادات مرحوم شیخ انصاری
51 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
کتاب قضاء و شهادات مرحوم شیخ انصاری کتابی تخصصی در موضوع حقوق اسلامی است که اینجانب مسئولیت تصحیح و تحقیق و مصدر یابی آن را با همکاری دو تن از همکاران انجام دادیم.