بررسی عالم ذر از دیدگاه قرآن و روایات
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب (بررسی عالم ذر از دیدگاه قرآن و روایات) رساله سطح سه (فوق لیسانس) اینجانب است که با موضوع عالم ذر از دیدگاه قرآن و روایات نگاشته شده و دیدگاه علمای شیعه و مفسرین قرآن و علمای علم کلام در این کتاب ارائه گردید ه است. این رساله در سال 85 دفاع گردید.