مقاله مرجعیت علمی امام جواد علیه السلام در فقه و احکام دین
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله شخصیت علمی حضرت امام محمد تقی (جواد) امام نهم شیعیان با استناد به مدارک معتبر روایی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.