وقف در سیره معصومین (ع)
40 بازدید
محل نشر: مجله میراث جاویدان
نقش: نویسنده
سال نشر: 83
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وقف در سیره معصومین وقف میراث جاویدان سال 12، پائیز و زمستان 1383 مسلسل 47، 48 حافظ نجفی اشاره (ما عندکم ینفد وما عندالله باق ولنجزین الّذِینَ صبروا أجرهم بأحسن ماکانُوا یعملون) «آن چه پیش شماست تمام می شود و آن چه پیش خداست پایدار است، به و طور قطع کسانی را که شکیبایی‌ کردند به بهتر ازآن چه عمل می‌کردند، پاداش خواهیم داد». هدف ما در این مقال به تصویر کشیدن سیره عملی اولیای دین، در زمینه وقف است؛ البتّه (به جهت رعایت اختصار وگنجایش مقاله) کوشیده شده است، سیره عملی چند تن از امامان معصوم به صورت مستند از منابع معتبر روایی ارائه شود. پیش از ورود به بیان سیره معصومان، نگاهی اجمالی به «اندیشه جاودانگی‌ انسان» که عامل مهم فعّالیت های‌ خیر خواهانه انسان در طول تاریخ بوده نیز صورت گرفته است.