مدیریت و برنامه ریزی برای ستادهای نماز جمعه
87 بازدید
محل نشر: ارائه شده در سمینار منطقه ای ائمه جمعه و مسوولین ستادهای شش استان در شهر اصفهان/
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی