مقاله راهکارهای اثر گذاری بر افکار عمومی
43 بازدید
محل نشر: ارائه شده به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه / مورخه 15/9/82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی