جایگاه معنوی و اولویتهای خدمت رسانی
42 بازدید
محل نشر: ارائه شده به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه/ مورخه 22/5/ 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی