ویژگیهای خطبه و خطابه
42 بازدید
محل نشر: ارائه شده در سمینار ائمه جمعه در محمود آباد آمل / مورخه 20/2/ 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی