آسیب شناسی جامعه ایران
44 بازدید
محل نشر: ارائه شده به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه / مورخه 10/6/ 81
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی